THAM GIA VỚI CHÚNG TÔI

Một túi giấy gói một sản phẩm quý giá và được giao bằng tay. Chúng tôi nghĩ rằng đó sẽ không phải là vai trò dẫn đầu nhưng nó là người đưa tin quan trọng để truyền đạt và truyền tải thương hiệu

Có nhiều năm kinh nghiệm

Hơn 60 năm
Từ việc lập kế hoạch đến sản xuất túi giấy, tập đoàn Konohana đề xuất dịch vụ phù hợp nhất phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng.

VỊ TRÍ LÀM VIỆC CÒN TRỐNG

Một túi giấy gói một sản phẩm quý giá và được giao bằng tay. Chúng tôi nghĩ rằng đó sẽ không phải là vai trò dẫn đầu nhưng nó là người đưa tin quan trọng để truyền đạt và truyền tải thương hiệu

Nhân viên kiểm hàng

Mô tả công việc: A paper bag which wraps a precious product and delivered by hand.

Lương: $600 - $1000

Experience:Kinh nghiệm: Hơn 2 năm

Thời gian làm việc: 8 giờ sáng - 5 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu

Địa điểm: Đường N5B, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Hết hạn
Nhà điều hành

Mô tả công việc: A paper bag which wraps a precious product and delivered by hand.

Lương: $600 - $1000

Kinh nghiệm: Hơn 2 năm

Thời gian làm việc: 8 giờ sáng - 5 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu

Địa điểm: Đường N5B, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Hết hạn
Thành viên trực tuyến

Mô tả công việc: A paper bag which wraps a precious product and delivered by hand.

Lương: $600 - $1000

Kinh nghiệm: Hơn 2 năm

Thời gian làm việc 8 giờ sáng - 5 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu

Địa điểm Đường N5B, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Hết hạn

NHỮNG LỢI ÍCH NHỮNG LỢI ÍCH

Một túi giấy gói một sản phẩm quý giá và được giao bằng tay. Chúng tôi nghĩ rằng đó sẽ không phải là vai trò dẫn đầu nhưng nó là người đưa tin quan trọng để truyền đạt và truyền tải thương hiệu

  • Chất lượng cao
  • Bền chặt
  • Thiết kế hấp dẫn

PHÚC LỢI PHÚC LỢI

Một túi giấy gói một sản phẩm quý giá và được giao bằng tay. Chúng tôi nghĩ rằng đó sẽ không phải là vai trò dẫn đầu nhưng nó là người đưa tin quan trọng để truyền đạt và truyền tải thương hiệu

  • Chất lượng cao
  • Bền chặt
  • Thiết kế hấp dẫn