CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TÔI

Một túi giấy gói một sản phẩm quý giá và được giao bằng tay. Chúng tôi nghĩ rằng đó sẽ không phải là vai trò dẫn đầu nhưng nó là người đưa tin quan trọng để truyền đạt và truyền tải thương hiệu

Có nhiều năm kinh nghiệm

Hơn 60 năm

Từ việc lên kế hoạch đến sản xuất túi giấy, tập đoàn The Konohana đề xuất dịch vụ phù hợp nhất phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng bằng sức mạnh “con người”.

TẦM NHÌN TẦM NHÌN

Một túi giấy gói một sản phẩm quý giá và được giao bằng tay. Chúng tôi nghĩ rằng đó sẽ không phải là vai trò dẫn đầu nhưng nó là người đưa tin quan trọng để truyền đạt và truyền tải thương hiệu

Chất lượng cao
Bền chặt
Thiết kế hấp dẫn

SỨ MỆNH SỨ MỆNH

Một túi giấy gói một sản phẩm quý giá và được giao bằng tay. Chúng tôi nghĩ rằng đó sẽ không phải là vai trò dẫn đầu nhưng nó là người đưa tin quan trọng để truyền đạt và truyền tải thương hiệu

Chất lượng cao
Bền chặt
Thiết kế hấp dẫn

Những gì chúng tôi cung cấp không chỉ là một túi giấy. Chúng tôi cùng nhau suy nghĩ về hoạt động kinh doanh với khách hàng của mình và đề xuất giải pháp phù hợp nhất cũng như biến nó thành cụ thể bằng các kỹ thuật rất tinh vi. Những gì chúng tôi cung cấp là sức mạnh của 'Con người'.

CEO của Konohana

TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI

Những gì chúng tôi cung cấp không chỉ là một túi giấy. Chúng tôi cùng nhau suy nghĩ về hoạt động kinh doanh với khách hàng của mình và đề xuất giải pháp phù hợp nhất cũng như biến nó thành cụ thể bằng các kỹ thuật rất tinh vi. Những gì chúng tôi cung cấp là sức mạnh của 'Con người'.

Chất lượng cao nhất

Những gì chúng tôi cung cấp không chỉ là một túi giấy

Bền chặt

Chúng tôi nghĩ ra việc kinh doanh cùng với khách hàng của mình

Thiết kế hấp dẫn

Thứ chúng tôi cung cấp là sức mạnh ‘Con người’

Chất lượng cao nhất

Những gì chúng tôi cung cấp không chỉ là một túi giấy

Bền chặt

Chúng tôi nghĩ ra việc kinh doanh cùng với khách hàng của mình

Thiết kế hấp dẫn

Thứ chúng tôi cung cấp là sức mạnh ‘Con người’